Menas ir kolekcinės vertybės ‒ potenciali turto klasė diversifikuojant investicijų portfelį

Ugnė Nagrockaitė

Diversifikavimas ‒ viena populiariausių investavimo strategijų, taikoma tuomet, kai norima efektyviai sumažinti bendrą investicijų portfelio riziką nesumažinant jo pelningumo. Subalansuotas diversifikuotas portfelis neretai apima skirtingų turto klasių derinius, o meno kūriniai ir kolekcinės vertybės, kaip turto klasė, vis dažniau tampa investicijų portfelių dalimi. Meno kūrinių ir kolekcinių vertybių investicinis potencialas ryškus tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje. Kuo jis patrauklus norintiems diversifikuoti savo investuojamą turtą ir kokios su tuo susijusios galimybės atsiveria Lietuvoje?

Koreliacija tarp turto klasių

Diversifikuoto investicijų portfelio sudaryme svarbu įvertinti pasirenkamų investavimo priemonių koreliaciją.  Kai į portfelį įtraukiama keletas skirtingų turto klasių, kurios pasižymi neigiama arba artima nuliui (0) koreliacija, tai reiškia, kad investicinių priemonių kryptys skirtingos ir šios elgiasi skirtingai atitinkamoje ekonominėje terpėje ‒ o tai svarbus veiksnys valdant portfelio riziką. Būtent dėl šios priežasties ekspertai pataria į investicijų portfelį įtraukti ne tik standartines turto klases – akcijas ir obligacijas ‒ bet ir mažiau paplitusias, alternatyviąsias.

Meno kūrinių investicinis išskirtinumas ekonominių sunkumų akivaizdoje

 Meno kūriniai bei kolekcinės vertybės pasižymi dideliu „elgesio” nuokrypiu nuo įprastinių finansinių ir pinigų rinkos priemonių. Pablogėjus ekonominei situacijai, augant infliacijai ar šalims vykdant valiutų devalvaciją, su pinigais tiesiogiai susijusios finansinės priemonės į jų vertės pakitimus reaguos stipriau bei galimai patirs didesnį nuostolį, nei tos, kurių vertė nesusieta su pinigų ar valiutų verte. Pavyzdžiui, didėjant infliacijai, realus obligacijų pelningumas dažniausiai būna neigiamas, o akcijos, kylančių kainų priešakyje, taip pat nėra geriausia turto vertės apsauga. Anot „artXchange Global“ finansų direktoriaus Eimanto Gudonio –  diversifikavimo strategijų gali buti įvairių, tačiau jis pabrėžia alternatyvių investicijų svarbą:

            ‒ Visų pirma, investuotojas nebūtinai turi kaitalioti rinkas ‒ jis gali pasirinkti diversifikuoti portfelį tik finansų rinkoje, investuodamas dalį portfelio į skirtingų krypčių, pavyzdžiui, į bankų, į farmacijos ar informacinių technologijų srities finansinius produktus, tačiau, krizių atveju, finansų rinka skaudžiai nukenčia ir tokio pobūdžio portfelio visa bendra vertė kristų. Sistemingai valdant riziką ir renkantis ilgalaikę investavimo strategiją aktualios tampa turtu užtikrintos investicinės priemonės: nekilnojamas turtas, taurieji metalai, meno kūriniai ir panašiai, nes jų vertė stabilesnė.

Taigi, jei tam tiktą investicijų portfelio dalį sudaro alternatyvi turto klasė, tokia kaip meno ar kolekcinių vertybių ‒ galima tikėtis daug palankesnių investuotojui rezultatų.

Meno srities investicinių priemonių savybės

Meno ir finansinių priemonių indeksų analizė atskleidžia ryškią neigiamą tarpusavio koreliaciją, kuri yra būtina sąlygą diversifikuojant investicijų portfelį. Solimano 2019 metų mokslinėje ataskaitoje atskleidžiama, kad grynasis global art price index in USD (JAV doleriais išreikštame indekse, sekančiame globalius su menu susijusius pardavimus) neigiamai koreliuoja su akcijų biržos indeksais, pavyzdžiui su Nikkei 225 (akcijų indeksas, atspindintis 225 geriausiai įvertintų Japonijos įmonių Tokijo vertybinių popierių biržos sąraše) ir S&P 500 (Standard & Poor 500 indeksas, atspindintis 500 pirmaujančių įmonių svarbiausiuose JAV sektoriuose; laikomas vienu svariausių JAV akcijų biržos rodiklių). Taip pat grynasis global art price index in USD yra neigiamai susijęs su MCSI (Morgan Stanley Capital International) indeksu ‒ o tai labai svarus rodiklis, nes MSCI yra lyginamasis viso pasaulio akcijų rinkų veiklos rezultatus sekantis indeksas. Taigi, anot šių duomenų, globalios meno rinkos rezultatus atspindintis indeksas neigiamai koreliuoja su kitais nagrinėtais esminės reikšmės indeksais. Paprastai tariant, neigiama koreliacija reiškia „mažą/neigiamą tarpusavio panašumą”, todėl, jei prastomis ekonominėmis sąlygomis labiau įprastų finansinių priemonių indeksų vertės krinta, meno indeksas global art price index linkęs elgtis priešingai.

Negana to, meno ir kolekcinių vertybių, kaip turto klasės, kitas svarbus išskirtinis bruožas ‒ mažas kintamumas (volatility). Diversifikuojant savo portfelį įvairiose rinkose (investuojant į skirtingas turto klases) investuotojai gali sumažinti portfelio kintamumą: tuo atveju, jei kuri nors rinka bus stipriai paveikta išorinių ekonominių faktorių, bendra portfelio vertė taip stipriai nenukentės. Meno turto klasės vertė nekinta taip žymiai kaip kitų, labiau tradicinių finansinių priemonių, pavyzdžiui, žaliavų rinkoje prekiaujama nafta. 2014 metais JAV WTI (West Texas Intermediate) rūšies naftos kaina svyravo nuo 97 dolerių už barelį metų pradžioje, iki 47 dolerių už barelį metų pabaigoje, 2019 metais jos kaina siekė vidutiniškai 55 dolerius už barelį, o 2020 balandį sukrėtė investuotojus, kuomet WTI naftos kaina smuko iki 14,66 dolerių už barelį. Pasaulinės finansų rinkos nestabilumas dažnai tampa tradicinių finansinių instrumentų vertės mažėjimo priežastimi, tuo tarpu šie faktoriai nėra ryškiai susieti su menu, kuriam vertę suteikia emocinė, kultūrinė reikšmė, svarba, meno pasaulio įtakos ir panašiai.

Meno kūriniai ir kolekcinės vertybės siūlo didesnės grąžos tikimybę nei kitos saugiam tipui priskiriamomis investicinėmis priemonės. Eimantas Gudonis pataria, kaip išnaudoti šį privalumą diversifikuojant:

‒ Taikant diversifikacijos strategiją dalį portfelio investuotojas galėtų priskirti meno kūriniams, teikiantiems gerą investicinę grąžą, palyginus su obligacijomis, kurių metinė grąža siekia 2‒6%. Kadangi  investuotojo saugi investicija bus nebe ~3%, kaip valstybės obligacijų, o apie 12% grąžos meno kūriniai, jis gali padidinti ir rizikingos investicijos dalį, taip siekdamas didesnio bendro investicijų portfelio pelningumo.

Taigi, dėl neigiamos koreliacijos su daugeliu kitų turto klasių, mažesnio kintamumo ir didesnio grąžos potencialo, investicijų srities specialistai tikina, kad portfelis, kuriame įtraukta meno investicinių priemonių, o ne tik įprastinių turto klasių, žada geriau sukalibruotas rizikas nei tie portfeliai, kurie nesusieti su menu. Tokios nuomonės besilaikančių turto valdytojų daugėjo nuo 55% 2014 iki 88% 2016 metais (Art & Finance Report 2016, DELOITTE).

Galimybės portfelio diversifikacijai įtraukiant meno kūrinius Lietuvoje

Lietuvoje investicijos į meno kūrinius ar su kolekcinėmis vertybėmis susijusias priemones labai aktualios ir potencialios. Galimybės ir būdai jas įtraukti į diversifikuotą investicijų portfelį Lietuvoje skiriasi nuo pasauliniame kontekste vyraujančių praktikų.

Mūsų šalyje labiausiai paplitusi praktika yra kolekcionuoti meno kūrinius pačiam. Asmenys, norėdami įvertinti kūrinio kokybę prieš jį įsigyjant, neretai konsultuojasi su menotyrininkais, analizuoja aukcionų namų pardavimus bei šiuose dalyvauja, įsigyja kūrinių meno mugėse, galerijose, iš „pirmų rankų” ar internetu.

Egzistuoja galimybė naudotis kolektyvinėmis investavimo platformomis, kuriose taikant tokenizaciją ar kitas technologines naujoves galima tapti itin vertingų meno kūrinių dalininku, o platformai pardavus kūrinį ‒ dalinamasi pelnu. Tokia paslaugą vieninteliai Lietuvoje siūlo „artXchange Global‟, o pasauliniu mastu ‒ „Maecenas‟, „Masterworks‟ ir kt.

Nors pasaulyje populiarūs investiciniai meno fondai, Lietuvoje tokių specializuotų meno fondų nėra, o šeimos biuro paslaugas teikiantis „Lewben‟ pritaikytas išskirtinai tik labai didelės grynosios vertės turto savininkams. Lieka galimybė investuoti į fondus užsienyje, tačiau tokią veiklą itin riboja Lietuvos įstatymai arba prašomos didelės pradinės investicijos pinigų sumos, todėl šia opcija interesantui reikėtų pasidomėti labai nuodugniai.

Taigi, diversifikuojant ir į įvairiausias turto klases išskaidant investicijų portfelį, galima tikėtis sumažinti bendrą portfelio rizikingumą ir siekti didesnio pelningumo. Meno kūriniai ir kolekcinės vertybės, kaip turto klasė, dėl savo ypatybių ‒ tiek mažesnio kintamumo, tiek neigiamos koreliacijos su kitomis investicinėmis priemonėmis ‒ puikiai tinka taikant diversifikavimo strategiją. Meno investicijos vis populiarėja Lietuvoje ir pasaulyje, nors investavimo į šias priemones būdai skirtinguose šalyse itin skiriasi.